Záujmové krúžky

Krúžková činnosť je zameraná na aktívny oddych, výchovu a vzdelávanie detí. Tiež podporuje rozvoj nových aktivít.

 

PÁRNY TÝŽDEŇ

NEPÁRNY  TÝŽDEŇ

Pondelok

ŠIKOVNÍČEK

 Pondelok

SPOZNÁVAME TAJOMSTVÁ LESA

12:15 – 13:00

12:15 - 13:00

Utorok

VŠEVEDKO

Utorok

MÚTŇANČEK

12:45 – 13:25

12:45 - 13:30

Streda

ANGLIČTINA HROU

Streda

 

13:15 – 14.00

 

Štvrtok

PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK

Štvrtok

V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ DUCH

12:15 – 13:00

12:30 – 13:15

 

TOPlist