Vnútorná organizácia MŠ

 

Vnútorná organizácia MŠ

v šk. roku:2017/2018

 

MŠ je päťtriedna

 

Budova č.2 ,č.d.: 764 - stredná

V 2. budove sa nachádza na prízemí trieda C - Slniečková – 5 - 6 ročné deti.

Na poschodí je trieda A - Srdiečková a B - Motýliková – 3 - 4  ročné deti a zborovňa pre zástupkyňu MŠ.

Prevádzka v triede A je  celodenná od 6:30 – 15:00 hod., v triede B strednej vekovej skupiny, kde sú deti  prihlásené na poldennú formu výchovy a vzdelávania, si rodič z materskej školy prevezme dieťa hneď po obede , najneskôr do 12:55 hod., v predškolskej triede C je prevádzka od 7:00 - 15:00 hod.

V čase od 6:30 do 7:00 hod. sa budú deti z tried A,B,C schádzať v triede A. Učiteľka z B triedy si preberie deti o 7:15 hod. a učiteľka z C triedy o 7:00 hod.

Deti z B. triedy, ktoré neboli prevzaté z dôvodu prihlásenia na celodenný pobyt odovzdá učiteľka  do celodennej triedy A, kde budú do odchodu domov. Deti, ktoré sú prihlásené na pobyt do 15:30, odovzdá učiteľka z triedy A a C učiteľke v triede E.

 

Budova č.1, č.d.: 222 – prvá

V 1. budove sa nachádza na prízemí trieda D – Jablčková – 5 - 6 ročné deti.

Na poschodí sa nachádza trieda najmenších detí – E – Kvietočková 2 - 3  ročné deti.

Prevádzka v hornej triede E je od 6:30 hod do 15:30 hod. Prevádzka v dolnej triede D, kde sú deti  prihlásené na poldennú formu výchovy a vzdelávania, si rodič z materskej školy prevezme dieťa hneď po obede , najneskôr do 13:15 hod.,

V čase od 6:30 do 7:35 hod. sa budú deti z tried D, E schádzať v triede E. Učiteľka z D triedy si preberie deti o 7:35 hod..

Neprevzaté deti z D triedy, ktoré neboli prevzaté z dôvodu prihlásenia na celodenný pobyt odovzdá učiteľka kolegyni do C triedy v prvej budove.

Deti z triedy E, ktoré sú prihlásené na poldenný pobyt je potrebné prevziať do 12:00 hod.

 

 

Triedy budú v čase od 8.00 do 11.00 uzamknuté z dôvodu bezpečností detí.

Po deti chodia rodičia, alebo súrodenci starší ako 10 rokov,

ale musia mať splnomocnenie od zákonného zástupcu dieťaťa, t.zn. musí byť vypísaný na vyhlásení o preberaní dieťaťa z MŠ.

BEZ TOHOTO SPLNOMOCNENIA NIKOMU DIEŤA

NEODOVZDÁME !!!

 

 

TOPlist