Oznamy

Budete mať prváka?

 

Vážení rodičia:

 

Vaše 6-ročné dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1.ročníka základnej školy. Podľa skúseností pracovníkov poradní, nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1.triedy bez ťažkostí.

 

Fyzickú (telesnú) zrelosť a zdravotný stav posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach.

 

Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia  poradní.

 

Predkladáme Vám základné informácie o tom, čo by Vaše 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších ťažkostí:  

 

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

 

-          samostatne sa obliecť a obuť (aj pozapínať gombíky                a zaviazať šnúrky)

-          samostatne sa najesť a obslúžiť na WC

-          správne vyslovovať všetky hlásky

-          vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

-          kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené

-          vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

-          poznať základné farby

-          spočítať predmety do „päť“

-          rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu

-          naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku

-          vysloviť 1-2-slabičné slovo samostatne po hláskach

-         orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, „vzadu“,           „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“

 

AKO BY SA MAL BUDÚCI PRVÁK SPRÁVAŤ:

 

-           vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút

-          začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo             nové, neodbieha

-         na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov          (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)

-         väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich                  spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý

-          nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez          bitky, hádky, vzdorovitosti

-          v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako             napr.cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie,       žmurkanie

-          nezajakáva sa pri reči

-          nepomočuje sa 

 

Je samozrejme možné, že Vaše dieťa spĺňa všetky uvedené predpoklady a požiadavky.

 

V prípade, ak viacero z nich nespĺňa, jeho zaškolenie by bolo pravdepodobne predčasné a zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť ťažkosti.

 

Pokiaľ máte po prečítaní tohto textu pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej zrelosti Vášho dieťaťa, poradí Vám ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte ťažkosti  a poskytne Vám vhodné podnety a materiály. Môže prípadne doporučiť Vášmu dieťaťu odložiť školskú dochádzku o jeden rok a zaradiť ho do predškolskej skupiny detí, ktorej činnosť je zameraná práve na rozvíjanie tých dôležitých zručností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre zvládnutie nárokov 1. ročníka.

 

Kontakt na našu poradňu Vám poskytne p. učiteľka vo Vašej MŠ.


 

 

Platenie za MŠ

 

1. platbu zaplatiť v dňoch: 25., 26., 27. - septembra 2017, zaplatiť naraz do konca kalendárneho roka 2017, t.zn. 6x4 = 24.-€

 

2. platbu môžete zaplatiť v dvoch splátkach, alebo aj naraz, t.zn.

18.-€  24., 25., 26.  - januára 2018

18.-€, 24., 25., 26. - apríla 2018

 

alebo

24., 25., 26. - januára 2018 – 36.-€

 

Číslo účtu: SK65 5600 0000 0040 4151 4006

Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa

 


 

 

ČO DIEŤA POTREBUJE DO  MATERSKEJ ŠKOLY

 

PREDŠKOLÁCI

 

TRIEDA C+D

 

·       Toaletný papier

·       Mydlo

·       Vreckovky v krabičke - 2x

·       Zubná pasta - 2x

·       Zubná kefka

·       Náhradné oblečenie

·       Úbor na cvičenie (kraťasy a tričko)

·       Deka a vankúšik na oddych

·       Pohár na vodu

·       Hrebeň

 

 

STREDNÉ DETI

 

TRIEDA  A+B

 

·       Toaletný papier

·       Mydlo

·       Vreckovky v krabičke - 2x

·       Zubná pasta - 2x

·       Zubná kefka

·       Náhradné oblečenie

·       Deka a vankúšik na oddych

·       Pohár na vodu

·       Hrebeň

 

 

NAJMENŠIE  DETI

 

TRIEDA  E

 

·       Toaletný papier

·       Vreckovky v krabičke - 2x

·       Vlhčené vreckovky - 1x

·       Jednorazová podložka na spanie - 2x

·       Pyžamo

·       Náhradné oblečenie

·       Pohár na vodu

·       Hrebeň

 


 

TOPlist